Wie zijn wij

Wij zijn een stichting van vrijwilligers, die graag fietsen en er ook van genieten om met andere mensen op stap te gaan, die van fietsen houden, maar het om een of andere reden niet meer zo goed kunnen. 
Onze stichting is voortgekomen uit een crowd-fundingactie die in 2018 onder de bevolking van Best is gehouden voor de aanschaf van een riksja. Veel mensen hebben toen genereus geld geschonken tot een bedrag van € 5.000, waarvoor een riksja aangeschaft kon worden. Daarmee zijn al snel veel tochtjes gemaakt in de omgeving van Best.
Ook bieden we aan om deze tochtjes te maken met de duofiets van Archipel Kanidas.
Stichting Geniet op de Fiets bestaat uit vrijwilligers en heeft een bestuur, dat als volgt is samengesteld:

voorzitterFrits v. d. Heijden0624344669
secretarisJohn Peeters0499392917
penningmeesterFrans bergen0610982665
coördinatorHenri Berende0624674732

Wilt u zich misschien als vrijwilliger bij ons aansluiten? Ook dan kunt u terecht bij de hierboven genoemde mensen

Onze fietsvrijwilligers zijn enthousiaste, goed getrainde vrijwilligers, die het voor hun plezier doen. Zij ontvangen geen vergoeding of beloning, evenmin als de bestuursleden.
Onze statutaire doelstelling is breed: “Ouderen en mensen met beperking(en) in contact te brengen met dorpsgenoten, teneinde hun geestelijke- en sociaal-emotioneel welzijn te verbeteren, eenzaamheid te verminderen of te voorkomen. Daartoe organiseren we fietsactiviteiten met begeleiding o.a. met riksja en duofiets.” Hoe we dit doel bereiken vindt u op deze website uiteengezet en in het Beleidsplan Geniet op de Fiets.
Inkomsten vergaart de stichting door deelnemersbijdragen, bijdragen van ‘Vrienden van de riksja en duofiets’ en donaties van personen en instellingen. Dit geld wordt besteed aan een schade- en ongevallenverzekering, aan fietsonderhoud en aan te verrichten reparaties
Hier nog enkele praktische gegevens:
Telefoonnummer: 06-24674732
E-mailadres: riksjabest@gmail.com
Bankrekeningnr: NL41 INGB 0002002041
RSIN: 860645538

 1. Een nieuw menu-item toevoegen: “De tochtjes”
  Aanmelden: Om een tochtje met riksja of duofiets te maken, kunt u zich aanmelden:
  – bij de balie van Archipel-Kanidas, ingang Molenveste 1 of telefonisch: 0499-362501
  – bij coördinator Henri Berende, tel. 06-24674732 of per e-mail: riksjabest@gmail.com
  – via éen bericht op deze website: zie ‘Contact’ (<interne link)
  De coördinator belt u terug om met u de datum en begintijd van het fietstochtje af te spreken, riksja of duofiets, wie er meegaan, de plek van vertrek (meestal bij u thuis) en waar u naartoe wilt gaan.
  Op het afgesproken tijdstip komen wij u ophalen en helpen u bij het opstappen.
  Bij de riksja zitten een of twee mensen naast elkaar op de voorbank; achter u trapt een vrijwilliger u vooruit. Bij de duofiets zit u in het zadel naast de vrijwilliger, die trapt en stuurt.
  Kosten: Een riksja- of duofietstocht kost € 5,00 per dagdeel, af te dragen aan de vrijwilliger.
  Voor Archipel-bewoners loopt dit via automatisch incasso.
  Bestemmingen: Wij hebben een 15-tal mooie tochtjes naar uiteenlopende bestemmingen, waar u uit kunt kiezen. Het zijn interessante, mooie of ontspannende bestemmingen (zie ‘Home’). Maar u kunt ook zelf een eigen bestemming opgeven, waar u graag naartoe wil, bijv. een plek die u dierbaar is.
  Onderweg: De tochtjes die wij met u maken gaan altijd door mooie natuur en over rustige wegen en fietspaden. U kunt altijd aangeven ergens te stoppen om iets te bekijken. Ook is er op elke tocht een terrasje onderweg, waar we pauzeren onder het genot van koffie/thee met gebak.